ลำดับที่
ศูนย์บริการ
โทรศัพท์
1
บจก.โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้จำหน่ายโตโยต้า    054-412-036-9
2
บจก.โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้จำหน่ายโตโยต้า สาขา อ.เชียงคำ    054-415-184
3
บจก.เมืองทอง ออโต้มอลล์ สาขาพะเยา   054-411-188
4
ร้านพิเชษฐ์การยาง 087-182-1872
5
ร้านพี.ดี.ยางยนต์ 054-451-864
6
ศรีนวลการยาง 054-482-840, 054-410-268
7
หจก.ลำปางศิริชัย สาขาพะเยา 054-431-075